Meningar med «ytor»

« Sot och smuts täckte alla ytor - tidiga evolutionsbiologer noterade att vissa malar med en sotbruna mutation överlevde och förökade sig medan deras normala ljusa kusiner dog. »
« Blekmedel har en bred tillämpning på alla typer av ytor. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021