Meningar med «ångbåtarna»

« Samtidigt förändrade ångbåtarna långväga handel. Det första fartyget seglade 1816 och gick dubbelt så snabbt som det snabbaste segelfartyget. »
« Den kinesiska flottan och de kejserliga fästningarna var nästan försvarslösa mot kanonbåtar med kanoner, och ångbåtarna kunde tränga in i de kinesiska floderna och den kinesiska Grand Canal, ofta bogserande segelfartyg med fulla kanonbatterier bakom sig. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021