Meningar med «överlägset»

« Även om dess nominella kontroll över det Heliga romerska riket inte var mer än en politisk fasad på 1700-talet, var det österrikiska riket i sig självt den överlägset viktigaste germanska staten, och Österrikes habsburgare var ofta det största hotet mot franska ambitioner på kontinenten. »
« Anledningen till att Storbritannien var den överlägset ledande industriella makten är att dess parlament var fullt av troende på principerna om frihandel, vilket innebar att kommersiella företag inte hindrades av ålderdomliga restriktioner eller kulturella fördomar. »
« I det övergripande sammanhanget av kriget var Sovjetunionen det överlägset största och viktigaste målet för Tyskland. Den icke-angreppspakt som undertecknades strax före krigets början mellan Sovjetunionen och Tyskland hade gett nazisterna tid att koncentrera sig på att underkuva resten av Europa. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021