Meningar med «jordbruksrevolution»

« I och med denna jordbruksrevolution och den rikligare och mer tillförlitliga livsmedelsförsörjningen ökade befolkningen och människorna kunde utveckla ett mer stadigt sätt att leva och bygga permanenta bosättningar. Ingenstans i Amerika var detta tydligare än i Mesoamerika. »
« Kort sagt var den industriella revolutionen lika betydelsefull för mänsklighetens historia som den jordbruksrevolution som inledde civilisationen 10 000 år före Kristus. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021