Meningar med «återskapa»

« Napoleon hoppades att så småningom kunna kontrollera Konstantinopel och Svarta havet och på så sätt återskapa större delen av det forna romerska riket, denna gång under franskt styre. »
« Under denna tid sponsrade nazisterna ett storskaligt försök att återskapa den tyska kulturen och det tyska samhället så att det motsvarade deras vision av en rasifierad, krigisk och "renad" tysk nation. De hävdade att de hade inlett en "nationell revolution" i syfte att förena alla tyskar till en Volksgemeinschaft: folkets gemenskap. »
« Forskarna har lyckats återskapa förhållandena på jorden för att testa sin teori och uppnå två delar bränsle per tio delar luft. Detta har uppmuntrat tjänstemännen i det amerikanska rymdprogrammet att i en kommande bemannad resa till Mars inkludera hårdvaran för att bygga ett "luftdestilleri", även om de är tveksamma till att skicka rymdskeppet med en halv tank. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021