Meningar med «århundradets»

« På gränsen till de franska revolutions- och Napoleonkrigen under århundradets sista decennier var Storbritannien på väg att bli en världsmakt. »
« De sociala eliterna insisterade på att vetenskapliga framsteg, ekonomisk tillväxt och deras egen växande politiska makt alla var resultat av den europeiska civilisationens överlägsenhet, en civilisation som hade nått sin höjdpunkt genom deras egen uppfinningsrikedom. Särskilt under århundradets sista decennier karaktäriserade de denna överlägsenhet i rasistiska termer. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021