Meningar med «ägt»

« Många bondefamiljer som en gång i tiden hade ägt små egna tomter var tvungna att sälja dem till rika adelsmän och blev jordlösa jordbruksarbetare, ett steg från de verkligt utblottade som flydde till städerna i jakt på arbete eller kyrkans välgörenhet. »
« Trumandoktrinen föddes ur idén om "inringning", att hålla kommunismen begränsad till länder där kommunistiska maktövertaganden redan hade ägt rum. »
« Charles Hapgoods studier visar på en förändring av jordens magnetfält som har ägt rum sedan 1960. Kardinalpunkten norr är, som så många andra saker, också relativ. »
« Myndigheterna förnekade att ett sådant experiment hade ägt rum, men Mark Towner, en besättningsman på ubåten, bekräftade det. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021