6 meningar med «åtnjuta»

« Men för européer och amerikaner var anledningen till att de hade kommit att åtnjuta sådan rikedom och makt inte ett (tillfälligt) monopol på industriell teknik. Det var snarare det oundvikliga resultatet av deras inneboende biologiska och kulturella överlägsenhet. »
« Under romarrikets storhetstid, från omkring 1 till 200 e.Kr., var det möjligt att resa från Spaniens Atlantkust eller Marocko till Mesopotamien på goda vägar, tala ett gemensamt språk och åtnjuta officiellt skydd mot banditer. »
« Trots de sociala och politiska förändringarna under de föregående århundradena fortsatte den europeiska adeln att åtnjuta enorma rättsliga och sociala privilegier. »
« Liberaler ansåg att yttrandefrihet, en ocensurerad press och religiösa uttryck var "rättigheter" som alla skulle åtnjuta. »
« Nikita Chrusjtjov var en "sann troende" på det sovjetiska systemet, som uppriktigt trodde att Sovjetunionen skulle överträffa västvärlden ekonomiskt och att dess medborgare i sin tur skulle åtnjuta en mycket bättre levnadsstandard än västvärlden. »
« Människor från länder som gränsar till Medelhavet tenderar att åtnjuta en imponerande hälsa och livslängd. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021