Meningar med «jämnåriga»

« Newton skrev till en början på latin för att kunna läsas av sina jämnåriga på kontinenten, men hans senare verk var på engelska. »
« I verkligheten befann sig Sovjetunionen i ett evigt tillstånd av ekonomisk stagnation, där medborgarna åtnjöt en dramatiskt lägre levnadsstandard än sina jämnåriga i väst och arbetarna arbetade hårdare och för färre förmåner än många i väst. »
« Dessutom", enligt Sapolsky, "har babianer, precis som människor, sina egna personlighetsdrag som skiljer dem från sina jämnåriga. Det finns alltså dominerande hanar vars beteende visar en viss "förutsägbarhet", medan andra - även de ledande - har ett mindre karakteristiskt beteende". »
« Babianer har liksom människor personlighetsdrag som skiljer dem från sina jämnåriga. I en stressig situation är babianer med en tveksam karaktär de mest drabbade. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021