8 meningar med «återupprättade»

« De återupprättade kolonierna omfattade även Pennsylvania, som blev det geografiska centrumet för det brittiska koloniala Amerika. »
« Akhenatons son återupprättade alla gamla religiösa traditioner. »
« De återupprättade handelsvägar och inledde en ny fas i Mellanösterns politik som så småningom gav upphov till de största imperier som världen någonsin skådat. »
« Dessa greker återupprättade långväga handelsvägar, särskilt med fenicierna, järnålderns stora handelsmän och köpmän. »
« När handeln återhämtade sig efter medeltidens slut återupprättade grekerna sitt kommersiella sjöfartsnätverk över Medelhavet, och deras kolonier spelade snart en viktig roll. »
« Samtidigt hävdade Octavianus att han återupprättade inte bara fred och välstånd utan även själva republiken. »
« Kejsar Vespasianus tog statens finanser ur det fruktansvärda tillstånd som Nero hade lämnat dem i och återupprättade förhållandet mellan kejsaren och den romerska eliten; det skadade verkligen inte hans rykte som framgångsrik general, en av de traditionella källorna till status bland romerska ledare. »
« De traditionella eliterna som dominerade den återupprättade franska monarkin var djupt skeptiska till kommersiella och industriella innovationer av brittisk typ. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021