Meningar med «cherokeserna»

« Det var först när cherokeserna allierade sig med engelsmännen som koalitionens mål att eliminera engelsmännen från regionen misslyckades. »
« De vita var särskilt förbittrade på cherokeserna i Georgia, eftersom de var ute efter stammens rika jordbruksmark i den norra delen av delstaten. »
« Trycket på att fördriva cherokeserna ökade när guld upptäcktes på deras marker. »
« Även om cherokeserna följde sina vita grannars exempel genom att bedriva jordbruk och äga egendom, samt genom att omfamna kristendomen och äga egna slavar, var detta av liten betydelse vid en tid då de vita uppfattade alla indianer som oförmögna att bli fullvärdiga medborgare i republiken. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021