8 meningar med «övergrepp»

« De övergrepp som handelsmännen begick, i kombination med den till synes ohejdbara expansionen av engelsk bosättning på infödda områden, ledde till att Yamasee-kriget (1715-1718) utbröt, ett försök av en koalition av lokala stammar att driva bort de europeiska inkräktarna. »
« Leislers agerande var ett övergrepp på kronans privilegium och därför ställdes han inför rätta för förräderi och avrättades. »
« Observatörer av guldfälten rapporterade också om gruvarbetares övergrepp mot indianer. »
« En stor del av historien om den spanska erövringen handlar om övergrepp mot Amerikas ursprungsbefolkningar. »
« En del av dessa övergrepp berodde på korstågstraditionen, men en del av dem berodde också på det obehag som många spanjorer kände inför att upptäcka människor som uppenbarligen aldrig hade varit i kontakt med den kristna världen. »
« Lagar om både sexuella övergrepp och våld i hemmet stärktes ofta och tillämpades strängare. »
« När jag fortfarande var minderårig kom polisen på honom med att ringa telefonsamtal där han hotade lokala kvinnor med sexuella övergrepp. »
« Under årens lopp, och särskilt under 1840, tolererade eller uppmuntrade regeringen övergrepp mot grannar som anklagades för att vara unitarier, och gick till och med så långt som att förstöra deras egendom och till och med ta deras liv. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021