Meningar med «åtnjutit»

« Spartanska kvinnor skandaliserade andra greker genom att delta i friidrott och tycks ha åtnjutit en större grad av personlig frihet än kvinnor på andra håll i Grekland - naturligtvis skulle detta ha varit en social nödvändighet eftersom männen i Sparta bodde i kaserner fram till 30 års ålder och lämnade kvinnorna med ansvar för hushållsegendom. »
« De som förlorade under absolutismen var bönderna: särskilt i Central- och Östeuropa urholkades de friheter som bönderna hade åtnjutit före 1650 alltmer i takt med att de nya absolutistiska monarkerna ingick avtal med sin adel som ratificerade adelns rätt att kontrollera bönderna fullständigt. »
« Även om Portugal hade åtnjutit en (relativt kort) period av överlägsenhet som började med Vasco Da Gamas anmärkningsvärda resa på 1400-talet, kunde landet inte konkurrera med Nederländernas och Storbritanniens bättre finansierade och bättre utrustade styrkor, så de flesta portugisiska kolonier och handelsplatser förlorades så småningom till sina rivaler. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021