6 meningar med «jordägare»

« Dessa jordägare flyttade dock inte till kolonierna. I stället flyttade engelska plantageägare från den lilla karibiska ön Barbados, som redan var en väletablerad engelsk sockerkoloni som livnärde sig på slavarbete, till den södra delen av Carolina för att bosätta sig där. »
« Lojalisterna tenderade att vara jordägare, etablerade invånare som var rädda för att förlora sin egendom. För dem verkade protesterna inte lova något annat än att pöbeln skulle styra, och det våld och de oroligheter som de framkallade var chockerande. På båda sidor av Atlanten fanns det olika åsikter. »
« För många revolutionärer, särskilt förmögna jordägare, köpmän och planters, var demokratin ingen bra ersättning för monarkin. I själva verket definierade konservativa whigs sig själva som motståndare till demokrati, som de likställde med anarki. »
« Under de rika planterarna fanns bönderna, eller små jordägare. Under dessa fanns de fattiga, jordlösa vita, som utgjorde majoriteten av de vita i södern. »
« Det fanns aldrig mer än 8 000 spartanska soldater, tillsammans med ytterligare cirka 20 000 fria icke-medborgare (invånare i städer i närheten av Sparta som inte ansågs vara jordägare, utan fria men underlydande undersåtar), som övervakade en mycket större befolkning av jordägare. »
« De var säsongsarbetare, arrenderade till rika jordägare eller ägde gårdar men var ständigt hotade av rika rovdjur. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021