Meningar med «centralregering»

« Kort sagt fick monarkens centralregering mer kunglig makt och pengar än någonsin tidigare, vilket bidrog till att den militära och koloniala makten expanderade under samma period, liksom till ett bländande kulturellt skådespel av denna makt som exemplifierades av den franske "solkungen" Ludvig XIV. »
« Alla provinser var överens om att det behövdes en centralregering, men den skulle bara ha de befogenheter som provinserna tilldelade den. »
« Vissa medborgare i River Plate, särskilt i Buenos Aires, argumenterade för en enhetlig organisation av landet, dvs. att allt skulle bero på en centralregering och att provinserna skulle vara underordnade administrativa enheter, med lokala myndigheter som utsågs av centralregeringen. »
« Staten agerar i enlighet med lagen - som utarbetas av den lagstiftande makten - och har en kontroll - som utövas av den dömande makten - som garanterar grundläggande rättigheter och friheter. Den omfattar en konstitution, en centralregering, regionala och lokala regeringar, en offentlig förvaltning, ekonomiska och sociala funktioner, självständiga politiska och rättsliga organ. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021