Meningar med «jurist»

« På den norska sidan har målet anhängiggjorts av Jens Evensen, Norges mest framstående jurist inom internationell rätt. »
« Jean Calvin, en fransk jurist som förvisats på grund av sina sympatier med protestantismen, bosatte sig i Genève i Schweiz 1536. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021