Meningar med «ädelmetaller»

« Även om européerna vid den tiden var besatta av de enorma mineralrikedomar som fanns i Amerika är det i historisk efterhand uppenbart att långt viktigare än ädelmetaller var de levande varelser som handlades mellan planetens västra och östra halvklot från och med 1492. »
« Officiellt var alla conquistadorer skyldiga att överlämna den "kungliga femtedelen" - 20 procent av alla ädelmetaller som upptäcktes eller bröts - av allt byte till kronan. »
« Européerna hade nu inte bara tillgång till enorma mängder ädelmetaller, utan också till nya enorma naturresurser - från enorma fiskbestånd till miljontals hektar bördig mark - som skulle förstärka den europeiska makten i århundraden framöver. »
« Enligt denna mentalitet kunde kungadömena bara öka sin rikedom genom att lägga beslag på mer territorium, särskilt territorier som på något sätt skulle öka flödet av ädelmetaller till de kungliga kassakistorna. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021