Meningar med «överlista»

« Efter den framgångsrika Reconquista höll drottning Isabella med Columbus vision om att överlista de muslimska styrkorna i Mellanöstern och återerövra det heliga landet lika mycket som hon ville ha nya handelsvägar till Asien. »
« Som ett resultat av detta pågick en kontinuerlig och komplicerad diplomatisk dans när varje makt försökte stärka sina allianser, erövra territorier runt om i världen och överlista de andra. »
« Genom att överlista manipulatörerna kommer du att återfå kontrollen över situationen, och dina beslut kommer att återspegla vad som ligger i ditt eget intresse att göra. Detta kommer att få dig att må bra, och andra kommer att lära sig att respektera dig. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021