Meningar med «återupplivades»

« Under den makedonska dynastins beskydd återupplivades en del av den antika kunskapen, då forskare försökte hitta sätt att göra de gamla grekiska mästarnas verk förenliga med ortodoxa kristna läror. »
« Det safavidiska styret återupplivades av shah Abbas I (1587-1629). Abbas sattes på tronen som en marionett av sin turkiska krigsherre "beskyddare" 1587 och fortsatte att ta över kunglig makt och använde den för att återupprätta Irans militära, kommersiella och politiska styrka. »
« Det går inte att säga att han bodde i en sarkofag och kom ut på natten för att leta efter blod, men på grund av sin grymhet verkar han vara den riktiga greve Dracula som återupplivades 450 år senare tack vare Bram Stokers roman. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021