6 meningar med «jämförelsevis»

« Tryckpressen däremot inledde en revolution av idéerna. Genom att göra spridningen av information snabb och jämförelsevis billig fick fler människor tillgång till denna information än någonsin tidigare. »
« Även om det utan tvekan fanns en religiös komponent i de ottomanska erövringarna var själva imperiet jämförelsevis tolerant, något som bidrar till att förklara dess livslängd. »
« Dess befolkning var bara en fjärdedel av Frankrikes och dess monarki var jämförelsevis svag; precis som Frankrike höll på att omorganisera sig enligt absolutistiska linjer, var Englands monarki besatt av mäktiga jordägare med traditionella privilegier som de inte alls var villiga att avstå från. »
« Belgiens granne i sydväst, Frankrike, var dock jämförelsevis långsam att följa efter trots sin stora befolkning och betydande allmänna rikedom. »
« År 1815 var Storbritannien redan jämförelsevis "liberalt", eftersom det hade varit en konstitutionell monarki sedan 1689, men det fanns fortfarande mycket för de brittiska liberalerna att angripa. »
« Samtidigt fanns det en jämförelsevis svag liberal rörelse i Tyskland eftersom de flesta tyska liberaler såg Tysklands enande som en triumf och hyste hög aktning för Bismarck, trots hans ärkekonservativa karaktär. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021