Meningar med «citerade»

« Läraren läste ett kort avsnitt ur Bibeln eller från en tidig kristen intellektuell ledare och citerade sedan olika auktoriteter om innebörden av avsnittet. Detta kallades "lectio", som helt enkelt betyder "läsning". »
« På 1900-talet skulle den också direkt inspirera den nazistiska ideologin: Hitler själv citerade Gobineau i sina egna reflektioner om rashierarkin. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021