Meningar med «åldern»

« För de flesta människor på medeltiden var åldern i slutet av 30-årsåldern - den förväntade livslängden var i början av 40-årsåldern för både män och kvinnor. »
« Butlers kampanj genomgick år av misslyckanden och förakt innan den slutligen lyckades: lagen om smittsamma sjukdomar upphävdes och åldern för flickors samtycke höjdes från tolv till sexton år. »
« Hawking har inte förlorat något av sin busiga karaktär med åldern. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021