Meningar med «centralisering»

« De sassanidiska härskarna upprättade ett direkt samband mellan stabilitet, centralisering och välstånd vid exakt samma tidpunkt som Roms kaos underminerade den romerska handelsekonomin. »
« Dessa mönster började förändras under den tidiga medeltiden, och de två första kungadömena som visade verkliga tecken på centralisering var Frankrike och England. »
« I stället dog miljontals människor under dessa religionskrig, intolerans förblev regel och Europas stora stater var mer inriktade än någonsin på centralisering och militär makt. »
« Ludvig XIII dog 1643 och hans son blev kung Ludvig XIV. Den senare var fortfarande för ung för att ta över tronen, så hans mor blev regent och regerade tillsammans med Richelieus skyddsling Jules Mazarin, som fortsatte Richelieus politik och fokuserade på beskattning och kunglig centralisering. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021