5 meningar med «återuppstod»

« Enligt legenden dödades Osiris av sin bror Set och återuppstod av sina två systrar Isis och Nephthys. Han återuppstod och blev härskare över den andra världen. »
« Under Karl den store återuppstod också ett intresse för gamla skrifter och för själva latinet. »
« Den nya glöden ledde till att religiösa ordnar återuppstod och inriktade sig på att nå ut till vanligt folk i stället för att hålla sig avskärmade från allmänheten i kloster och konvent. »
« År 1991 återuppstod Ryssland självt som ett distinkt land i processen, snarare än bara den mäktigaste delen av en större union. »
« En gång i tiden vilande meningsskiljaktigheter mellan de två makarna om religion återuppstod i samband med produktionen av den vetenskapliga boken "A Brief History of Time". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021