Meningar med «återspegling»

« De flesta fria svarta i Södern bodde i städerna, och de flesta fria svarta var ljusa kvinnor, vilket var en återspegling av de rasblandningar som bildades mellan vita män och svarta kvinnor. »
« Karl den stores imperium var en dålig återspegling av det gamla Rom. Det hade nästan ingen byråkrati, ingen stående armé och inte ens en officiell valuta. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021