5 meningar med «återspeglades»

« Detta arv återspeglades i den lärdom som kyrkan bevarade. Även om latinet t.ex. bleknade som talat språk och nästan försvann runt 800-talet även i Italien, förblev Bibeln och den skriftliga kommunikationen bland de bildade eliterna på latin. »
« Dessa svagheter återspeglades i ett enkelt faktum: det fanns flera gånger under århundradena rivaliserande påvar, som vanligtvis utsågs av lydiga kyrkliga tjänstemän som var ansvariga inför kungar. »
« Detta återspeglades i den spanska revolten som inleddes 1808, Österrikes och Preussens återuppståndelse och deras "befrielsekamp" mot Napoleon, det ryska ledarskapet i den antinapoleonska koalitionen som följde, och den brinnande brittiska stoltheten över att de trotsade de franska militära anspråken. »
« Stalins paranoia återspeglades i hans hänsynslösa politik. Med början i slutet av 1920-talet tvingade Stalin fram massiva förändringar i den sovjetiska ekonomin och det sovjetiska samhället samtidigt som han periodvis dödade alla som han kunde föreställa sig som ett hot eller en fiende. »
« En av de enda aspekter av den kommunistiska ideologin som återspeglades i verkligheten i Sovjetunionen var att industriarbetarna, även om de tvingades arbeta under förhållanden som låg långt från "arbetarnas paradis", åtminstone skonades från utrensningarnas värsta plundringar och inte drabbades av total svält. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021