Meningar med «centraliserat»

« Trots att de inte hade något centraliserat ledarskap (seljukerna själva var bara en av de dominerande klanerna utan någon verklig auktoritet över de flesta av sina medinvadörer) började de runt år 1000 e.Kr. invadera både bysantinska territorier och arabernas muslimska territorier. »
« Trots detta våld och sin relativt lilla befolkning framstod England som ett mäktigt och centraliserat rike i mitten av 1500-talet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021