Meningar med «ödelades»

« Italien ödelades; det var den bysantinska invasionen, inte Roms tidigare "fall", som lamslog den italienska ekonomin fram till senmedeltiden. »
« Många franska regioner drabbades ekonomiskt då lyxbutiker stängde och hela regioner ödelades av striderna. »
« Mellan 1503 och 1533 blev städerna en efter en territorier eller marionetter för den ena eller andra stormakten, och under processen ödelades den italienska landsbygden och städernas ekonomiska resurser utarmades. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021