Meningar med «judiskt»

« Det fanns ett lika starkt judiskt intellektuellt arv som gav korrekta översättningar från hebreiska och arameiska till grekiska, vilket gav grekisktalande kristna tillgång till en tillförlitlig version av Gamla testamentet. »
« Tillsammans med den nya rasistiska versionen av antisemitismen var den moderna konspirationsteorin om globalt judiskt inflytande ett tydligt modernt fenomen. »
« Under första världskriget hade britterna lovat att stödja skapandet av ett judiskt hemland i Palestina och försäkrade olika arabiska ledare att Storbritannien skulle hjälpa dem att skapa självständiga stater efter det osmanska rikets förväntade undergång. »
« Till och med den officiella brittiska förklaringen om stöd för ett judiskt hemland - Balfourdeklarationen från 1917 - innehöll uttryckligen ett löfte om att araberna i Palestina (både muslimska och kristna) skulle få stöd för att säkra sina egna "medborgerliga och religiösa rättigheter". Med andra ord försökte den dominerande europeiska makten i området vid denna tid, och den som skulle styra det direkt från 1920 till 1947, att blidka båda sidor med vaga försäkringar. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021