5 meningar med «ärkebiskopar»

« Biskoparna i de större städerna, vanligtvis de kejserliga huvudstäderna i deras respektive provinser, kom att kallas ärkebiskopar. »
« Romerska ärkebiskopar kunde således hävda att den kristna kyrkan själv var centrerad i Rom och att de ärvde himlens andliga nycklar när de tillträdde sitt ämbete - detta begrepp kallades för "petrinsk succession". »
« När det västerländska imperiet föll hade Roms ärkebiskopar börjat sina försök att hävda sin auktoritet över kyrkan (de skulle dock inte lyckas ens i väst på många århundraden). Dessa påståenden accepterades aldrig i öst, där det var kejsaren som hade sista ordet i frågor om religiös lära. »
« En ökänd praxis var att biskopar eller ärkebiskopar kontrollerade och fick inkomster från många olika territorier (kallade "biskopsdömen") samtidigt, men aldrig besökte dem. »
« Sju stora härskare spridda över hela riket (fyra prinsar och tre ärkebiskopar) hade rätt att rösta i den kejserliga tronföljden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021