Meningar med «jordbrukstekniken»

« Flera århundraden av kontakt med Rom hade förbättrat jordbrukstekniken hos de germanska folken, vilket ledde till befolkningsökning. »
« Samtidigt skedde viktiga förändringar inom jordbrukstekniken. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021