5 meningar med «jämföras»

« De rika levde i en lyx som förmodligen inte skulle kunna jämföras förrän under renässansen, men de flesta romare levde under usla förhållanden. »
« Detta kan jämföras med huvudstaden i det gotiska kungadömet Gallien, Toulouse, som hade 15 000 invånare (vilket var en stor stad enligt den tidens normer för Västeuropa!). »
« Det var först i och med uppfinningen av skrivmaskinen i slutet av 1800-talet och Internet i slutet av 1900-talet som förändringar som kan jämföras med informationsspridningen inträffade. »
« Slutligen hade Sovjet 1955 formaliserat sitt eget militära system genom Warszawapakten, som band in Sovjetblocket i ett nätverk av militära allianser som kan jämföras med Nato. »
« De upptäckta städerna är mer än 50 000 år gamla och kan endast jämföras med de tidigaste städerna som uppstod i Mesopotamien och Egypten. En ny bild av den historiska civilisationens ursprung framträder. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021