6 meningar med «återupprätta»

« Brev kommer att skrivas och telefonsamtal kommer att genomföras för att återupprätta de mänskliga relationerna. »
« När Augustus dog 14 e.Kr. blev hans styvson Tiberius (14-37 e.Kr.) kejsare. Även om det var möjligt att senaten skulle försöka återupprätta sin makt fanns det ingen politisk vilja att göra det. »
« Trots alla hans ansträngningar förekom det ofta uppror mot hans styre och Karl den store tvingades vid flera tillfällen slåss mot tidigare undersåtar för att återupprätta kontrollen. »
« Den katolska reformationen fastställde den katolska ortodoxin och inledde en massiv och i stort sett framgångsrik kampanj för att återupprätta den katolska lekmannens lojalitet och entusiasm. »
« Efter hans död 1658 beslutade det engelska parlamentet att återupprätta monarkin och Engelska kyrkans officiella makt (vilket dröjde till 1660), i huvudsak på grund av att det inte fanns någon konsensus om vad som kunde göras annorlunda. »
« Den sistnämnda situationen ledde till att Österrikes och Preussens kungar uppmanade Europas monarker att återupprätta Ludvig XVI:s fullständiga kontroll över sitt land, trots att de ännu inte hade förklarat krig mot Frankrike. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021