7 meningar med «århundradet»

« Under det följande århundradet korsade engelska fiskare regelbundet Atlanten för att fiska i de rika vattnen utanför den nordamerikanska kusten. »
« Vid mitten av århundradet fanns det tre hundra textilfabriker i och omkring Philadelphia. »
« Vid mitten av århundradet började man bygga järnvägar och ivriga investerare bildade snabbt flera järnvägsbolag. »
« Efter kriget 1812 ledde dock en enorm produktionsökning till den så kallade bomullsboomen, och vid mitten av århundradet blev bomull den viktigaste handelsgrödan (en gröda som odlas för försäljning snarare än för jordbrukarens exklusiva bruk) i ekonomin i sydstaterna och den viktigaste amerikanska råvaran. »
« Men även i mitten av det århundradet var rening och blodsutgjutning fortfarande de enda metoderna för att bota. »
« I början av århundradet försökte man få de döda att inte återvända. Kroppen begravdes med några offer och en avskedsceremoni. Den begravdes i riktning bort från byn: de måste hållas åtskilda. »
« Det tjugonde århundradet kännetecknas av att kunskapen splittras upp i otaliga specialiseringsområden. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021