Meningar med «civiliserad»

« Romarna sammanfattade sina egna dygder med termen Romanitas, som innebar att vara civiliserad, stark, ärlig, en stor talare, en stor kämpe och att arbeta inom den politiska strukturen i allians med andra civiliserade romare. »
« Världen började bli mänsklig, civiliserad, komplex och kommersiell: förhistorien var på väg mot sitt slut, jordbruket föddes för 10 000 år sedan. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021