Meningar med «ättlingarna»

« Århundraden senare betraktades ättlingarna till de erövrade kelterna som fullvärdiga romare: de talade latin som modersmål, bar toga, drack vin och tjänstgjorde i de romerska arméerna. »
« Filip II förföljde våldsamt moriskorna, de konverterade ättlingarna till spanska muslimer, och tvingade dem att överlämna sina barn till katolska skolor för utbildning. »
« Filip II höll också conversos, de konverterade ättlingarna till spanska judar, i förvar på grund av misstanke om att de fortsatte att praktisera judendomen i hemlighet, och den spanska inkvisitionen ställde ofta conversos inför rätta på grund av misstanke om kätteri. »
« På samma sätt hävdade Mussolini och de italienska fascisterna att "italienarna" var de direkta ättlingarna till det gamla romerska rikets mest ärofyllda tradition och att de var ämnade att skapa ett nytt och ännu större imperium. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021