Meningar med «övermanna»

« Från falangen skulle romarna så småningom skapa nya former av militär organisation och taktik som skulle övermanna grekerna själva (om än hundratals år senare). »
« Hela den romerska världen var chockad och förfärad över att bara barbarer kunde övermanna de romerska arméerna och slå till mot hjärtat av det antika imperiet. »
« Detta gjorde det i sin tur möjligt för britterna att driva ut fransmännen från de indiska territorierna och övermanna de indiska prinsarna och på så sätt erövra mer territorium. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021