7 meningar med «återigen»

« Under Elisabet blev Englands kyrka återigen statskyrka och behöll den katolska kyrkans hierarkiska struktur och många av ritualerna. »
« Daughters of Liberty stödde och främjade återigen bojkotten av brittiska varor. Kvinnorna återupptog bi-spinning och hittade återigen substitut för brittiskt te och andra produkter. »
« De förstod att parlamentet återigen hade hävdat sin rätt att beskatta utan representation, och de fruktade att Tea Act var avsedd att förföra dem till att ge efter på denna viktiga princip genom att sänka priset på te till en punkt där kolonisterna skulle överge sina skrupler. »
« Kongressen bytte återigen ut det militära ledarskapet och gav denna gång general Nathanael Greene befälet i december 1780. »
« När delstatens lagstiftande församling återigen vägrade att hörsamma petitionärernas krav tog Massachusetts medborgare till vapen och stängde domstolar runt om i delstaten för att förhindra utmätning (beslag av mark i stället för återbetalning av lån) av skuldsatta gårdar. »
« Som svar åberopade Hamilton återigen konstitutionens implicita befogenheter. President Washington stödde Hamiltons ståndpunkt och undertecknade lagen om inrättandet av banken 1791. »
« Efter kriget, 1919, började Ford Motor Company återigen att ägna sig åt storskalig produktion av en förbättrad modell T med automatisk elektrisk tändning. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021