6 meningar med «återerövra»

« En del av de grekiska poliserna reste sig i hopp om att avsluta den makedonska kontrollen nästan lika snart som den hade börjat, men Alexander den store återvände för att återerövra de upproriska grekiska städerna. »
« Justinianus var fast besluten att återerövra det västra riket från de germanska kungar som hade lagt beslag på det. Han var lika intresserad av att införa kristen enhetlighet genom att utrota kristna kätterier som arianismen. »
« Herakles ledde de bysantinska arméerna för att återerövra Jerusalem och det sanna korset från perserna och besegrade dem 628. 630 återförde han personligen det sanna korset till sin helgedom i Jerusalem. »
« Efter den framgångsrika Reconquista höll drottning Isabella med Columbus vision om att överlista de muslimska styrkorna i Mellanöstern och återerövra det heliga landet lika mycket som hon ville ha nya handelsvägar till Asien. »
« Påven Innocentius III beordrade år 1212 barnkryssningen för att återerövra det heliga landet från den otrogna makten. Hans argument var ovedersägligt: "Gud skyddar de oskyldiga och tillåter inte att något händer barn". »
« De korsade plattfloden, landade i La Agraciada med stort folkligt stöd och började återerövra uruguayanskt territorium. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021