6 meningar med «återspeglas»

« Det grundläggande begreppet i det grekiska tänkandet, som återspeglas i dramatik, litteratur och filosofi, var humanismen. »
« Det är viktigt att notera att den progressiva historiesynen, dvs. idén att "saker och ting alltid blir bättre med tiden", faktiskt är felaktig i stora delar av historien, vilket återspeglas i böndernas liv under medeltiden och den tidiga moderna perioden. »
« Resultaten återspeglas i några enkla statistiska uppgifter: mellan 1500 och 1700 var någon del av Europa i krig 90 procent av tiden. Under hela 1600-talet var det bara fyra år av fred. »
« Droggenererade bilder återspeglas i ursprungsbefolkningens konst och i vardagsföremål. »
« Sällan återspeglas värdena osjälviskhet och disciplin, som är så viktiga för ett normalt familjeliv, i populärkulturen. »
« Medborgarnas och ledarnas värderingar och övertygelser återspeglas i samhällets statliga och politiska institutioner. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021