Meningar med «änkor»

« Även när det gällde änkor ansåg den grekiska traditionen att mannens testamente skulle diktera vem hans änka skulle gifta sig med, nästan alltid med en annan manlig familjemedlem, för att hålla familjens egendom intakt. »
« Kvinnor gifte sig nästan alltid yngre än män, vilket innebar att det fanns ett stort antal änkor i det medeltida samhället som i allmänhet behöll kontrollen över sin egendom. »
« Trots detta förväntades kvinnor generellt sett i nästan alla fall att vara underställda männen, och även änkor pressades ofta att gifta om sig (och i samband med detta ge upp en stor del av sin tidigare självständighet). »
« Ett slående exempel är Belgien, där endast kvinnor som var änkor, förlorade barn eller hölls fångna under kriget fick rösträtt till en början. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021