5 meningar med «zoroastrismen»

« Här finns uppenbara paralleller mellan zoroastrismen och judisk och kristen tro. »
« En anmärkningsvärd aspekt av zoroastrismen är att zoroastrismen, till skillnad från andra antika religioner (inklusive judendomen och senare kristendomen), verkar ha förbjudit slaveri av andliga skäl. »
« Nästan alla teologiska detaljer om zoroastrismen är kända från mycket senare perioder av den persiska historien, även om historiker har fastställt att de persiska härskarna själva nästan med säkerhet var zoroastriska vid Darius I:s styre. »
« För första gången i dess historia blev zoroastrismen officiell statsreligion och dess heliga böcker kodifierades, i motsats till de tidigare muntliga traditionerna inom religionen. »
« Muslimerna var mindre toleranta mot zoroastrismen eftersom den inte vördade Abrahams Gud och dess traditioner skilde sig markant från judarnas och kristendomens. I takt med att muslimernas styre över Persien befästes med tiden försvagades också det praktiska behovet av att respektera zoroastrismen som det persiska folkets majoritetsreligion. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021