Meningar med «åberopa»

« Alla efterföljande persiska kungar skulle åberopa dessa två principer, som när de kombinerades höjde dem i auktoritet över alla andra härskare. »
« Medan européerna tenderade att rättfärdiga sina erövringar genom att åberopa ett "civilisatoriskt uppdrag" som skulle föra in kristendomens och den västerländska civilisationens ledstjärnor i förment ignorerade regioner, fanns det en annan faktor på spel som gav en mycket mer konkret ursäkt för erövring: rivalitet mellan europeiska stater. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021