5 meningar med «zoroastriska»

« Med tiden blev identiteten på guden i fråga Ahura Mazda, den zoroastriska religionens högsta gud i stället för Marduk, men principen förblev densamma. »
« Det finns faktiskt en direkt koppling mellan den zoroastriska Ahriman och den judiska och kristna figuren Satan, som bara var en mörk ande i de tidiga böckerna i Toran, men som senare blev en tydlig närvaro, en "nemesis" till Gud själv och ett hot mot världens ordning, om inte mot Gud. »
« Kungarna beskyddade de zoroastriska templen och expanderade tron åtminstone delvis eftersom tron stödde dem: magikerna, eller prästerna, predikade för imperiets fortsatta makt och expansion. »
« Man ansåg att auktoriteten utgick från den zoroastriska guden Ahura Mazda själv, och även om en viss grad av regionalt självstyre var nödvändigt på grund av rikets storlek och mångfald visste de regionala härskarna att de var underlägsna den sassanidiska storkungen. »
« Mithras, den zoroastriska guden för krig, sol och återfödelse, blev oerhört populär bland romarna. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021