8 meningar med «österut»

« En direkt sjöväg österut måste hittas, vilket skulle avbryta den del av resan som gick över land. »
« Denna förskjutning österut kulminerade när imperiets huvudstad flyttades från staden Rom till den grekiska staden Bysans, som döptes om till Konstantinopel efter det imperium som beordrade flytten: Konstantin. »
« Han korsade sedan Engelska kanalen och seglade så småningom runt England och Skottland, seglade sedan österut till (troligen) Danmark och återvände slutligen hem till Massalia. »
« Från Egypten rörde sig de grekiska arméerna österut och besegrade perserna i ytterligare två stora slag, vilket kulminerade 330 f.Kr. när de intog Persepolis, den persiska huvudstaden. »
« Darius III flydde österut men mördades av persiska adelsmän som hoppades kunna behålla sitt eget oberoende (detta fungerade inte - Alexander den store jagade grundligt mördarna under de kommande åren). »
« Alexander den store begav sig återigen österut med sina arméer och besegrade stamfolk i dagens Afghanistan och utkämpade sedan ett enormt slag mot den indiske kungen Porus styrkor i den norra Indusflodens dalgång år 327 f.Kr. »
« Rom expanderade österut under samma period och erövrade så småningom hela Grekland, hjärtat av den kultur som romarna beundrade och efterliknade så mycket. »
« Som ett resultat av detta skedde en stor expansion mellan 1000 och 1300 från Europas mellersta breddgrader norrut och österut, eftersom jordbruksbefolkningen utnyttjade den nya tekniken (och den växande befolkningen) för att röja och odla upp det som tidigare varit skog, buskage eller träsk. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021