6 meningar med «överlevande»

« De överlevande spanjorerna, drygt trehundra, återvände till Mexico City utan att hitta de efterlängtade bergen av guld och silver. »
« William Franklin, Benjamin Franklins enda överlevande son, förblev lojal mot kronan och kejsardömet och tjänstgjorde som kunglig guvernör i New Jersey, en position som han fick med sin fars hjälp. »
« Några få överlevande män, däribland möjligen den legendariske gränslegenden och tidigare kongressledamoten Davy Crockett från Tennessee, fördes utanför murarna och avrättades. »
« Intressant information finns i polarforskarnas skrifter eller i de ensamma överlevande från skeppsbrott. »
« För Jerry Laverty, 42, en före detta stridsfotograf i den amerikanska flottan, såg det ut som om han var bland de överlevande från en våldsam strid. »
« Suzanne Kelly fattade ett plötsligt beslut om att hennes elever skulle ta reda på vad som hade hänt med de andra överlevande. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021