Meningar med «judarnas»

« I varje nummer av Independent återkom samma tema: judarnas korrumperande inflytande på amerikansk politik, offentligt liv, ekonomi, existentiella vanor och moral i allmänhet. »
« Det som är känt som den judiska "diasporan", det vill säga judarnas geografiska spridning, började faktiskt 538 f.Kr. eftersom många judar valde att stanna kvar i Babylon och snart även i andra städer i det persiska imperiet. »
« Det romerska territoriet Palestina var en nagel i ögat på Rom tack vare judarnas orubbliga motstånd. »
« Begreppet hänvisade ursprungligen till den bibliska berättelsen om judarnas förslavning av det babyloniska riket på 600-talet f.Kr., men den babyloniska fångenskapen under senmedeltiden avser i stället den period då påvarna inte längre bodde i sitt traditionella residens i Rom. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021