Meningar med «järnåldern»

« Bronsålderns nedgång ledde till början av järnåldern. »
« Utanför Grekland, som drabbades av långa "mörka tider" efter bronsålderns kollaps, uppstod ett antal välmående samhällen och stater relativt snabbt i början av järnåldern. »
« Under järnåldern blev assyrierna det mäktigaste imperium som världen någonsin sett. »
« På samma sätt skulle några av de idéer och trosuppfattningar som hade sitt ursprung i bronsåldern och järnåldern - mest uppenbart judendomen - komma att spela en viktig roll för utformningen av den senare historien, inte bara den västerländska civilisationen, utan en stor del av världshistorien. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021