7 meningar med «återta»

« Egypten återhämtade sig och nya faraodynastier kunde ibland återta en del av de gamla egyptiska kungadömenas glans genom sina byggprojekt och sina arméers styrka, men på lång sikt visade sig Egypten vara sårbart för utländska invasioner efter detta. »
« I slutändan lyckades bysantinerna förstöra det gotiska riket och återta Italien, men kriget lamslog den italienska ekonomin och tömde den bysantinska kassan. »
« Även när bysantinska styrkor kämpade för att återta Italien hade Justinianus, liksom de kejsare som följde honom, ett stort problem på sin östra flank: det persiska riket. »
« Européerna förlorade så småningom mark i Mellanöstern, men lyckades återta Lissabon i Portugal från det muslimska kalifatet där. »
« Vietnamkriget började "egentligen" med slutet av andra världskriget. Under kriget tog japanerna Vietnam från fransmännen, men i och med japanernas nederlag försökte fransmännen återta kontrollen genom att sätta en marionettkejsare på tronen och flytta sina styrkor tillbaka in i landet. »
« Nyheten om mordet på Quiroga chockade hela landet och de federala fördömde det, även om det inte var det, som en del av en plan som unitarierna smidde för att återta makten. »
« Belägringen av Montevideo: Efter sin triumf vid Arroyo Grande begav sig general Oribe till Uruguay i syfte att återta presidentposten i landet som Fructuoso Rivera hade tagit ifrån honom 1838. Med Rosas stöd belägrade Oribe Montevideo på land, vars hamn blockerades av argentinska fartyg under amiral Brown. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021