Meningar med «ädel»

« Mykenerna var ett samhälle som förhärligade ädel krigföring. »
« Humanisterna hävdade att mänskligheten i sig är rationell, vacker och ädel, snarare än förnedrad, ond eller svag. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021